Prima pagină | English version | Contact
Profil | Referinţe | Parteneri | Certificări | Diplome | Reseller autorizat | Presa | Contact
Sisteme integrate | Administraţie publică | Securizarea informaţiilor | Securizare reţele | Remote control | Software educaţional |
Service hardware și software | Instalări harware | Consultanță | Training personalizat | Instalare rețele | Import de date |
Categorii | Producători
Manuale de utilizare | Documentaţie smart card | Cărţi de specialitate
Impero | Tell Me More | Pano Logic | NetOp Vision si VisionPro
ProTAXE - Solutie completa pentru managementul taxelor si impozitelor

ProTAXI

Tipareste aceasta pagina

 • Gestiunea bugetului local de venituri provenit din taxe si impozite

 • Calculul obligaţiilor financiare ce revin unui contribuabil în funcţie de categoria de bun, cantitate şi în conformitate cu actele normative in vigoare

 • Evidenţa şi urmărirea unitară a situaţiei fiscale a unui contribuabil

 • Analiza operativă a situaţiei încasărilor pe tipuri

 • Analize statistice, de sinteză privind situaţia obligatiilor fiscale a contribuabililor

 • Implementarea unor funcţii specifice unor nivele ierarhice: direcţie (serviciu) impozite şi taxe locale, conducere primărie

 • Gestionarea datelor de identificare a contribuabililor persoane fizice si juridice şi întretinerea modificării acestora.

 • Gestionarea rolurilor pentru contribuabili; crearea, respectiv alimentarea rolului se face prin declaraţiile fiscale.

 • Calculul impozitului aferent fiecărei categorii de bunuri pe baza elementelor descriptive şi a legislaţiei în vigoare în care sunt prevazute termenele scadente, bonificaţiile acordate, majorările şi penalităţile pentru întarzieri şi tarife unitare pentru construcţii provizorii.

 • Preluarea înlesnirilor de plată: scutiri pe o anumită perioadă, reeşalonări ocazionale.

 • Preluare restituiri, compensări.

 • Editarea proceselor verbale, la luarea în evidenţele fiscale, cu evidenţierea obligaţiilor fiscale pe tipuri de debite.

 • Editarea înştiinţărilor la începutul anului sau pe parcursul acestuia, precum şi a somaţiilor, pe unul sau mai multe criterii de selecţie.

 • Asistarea efectuării plăţii prin alegerea tranşelor de plată de către contribuabil, în funcţie de suma disponibilă şi în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.

 • Editarea chitanţei de plată cu acordarea automată a numarului şi actualizarea în bază după efectuarea plăţii.

 • Inregistrarea plăţilor efectuate cu ordine de plată sau alte tipuri.

 • Editarea de înscrisuri solicitate de contribuabil - Proces verbal de înscriere în evidenţele fiscale, Certificat fiscal

 • Elaborarea situaţiei fiscale a unui contribuabil (extras de rol) cu specificarea debitelor pe tipuri (curent, majorări, penalităţi, rămăşiţe, majorări rămăşiţe, penalităţi rămăşiţe) şi pe termene scadente precum şi a plăţilor efectuate, cu tipul, numărul şi data documentului de plată.

 • Editarea unor liste cum ar fi: borderouri de încasări, recapitulaţii ale încasărilor pe tipuri de impozit şi coduri debitoare, matricole clădiri, terenuri şi mijloace de transport.

 • Elaborarea rapoartelor ca bază de analiză pentru factorii de conducere: Contribuabili cu plata integrală, Lista suprasolviri, Contribuabili scutiţi, Lista nominală rămăşiţe, Centralizator rămăşiţe, Lista nominală solduri, Centralizator solduri, Registru partizi

Harta site | Termeni si conditii | Contact | ©2004 Prosoft ++