ProSal: Personal si salarizare

Sursa: www.ps.ro


ProSal este o aplicaţie informatică de evidenţă a personalului şi calculul drepturilor salariale.

Modulul Personal asigură gestionarea datelor personale ale angajatului, a cărţilor de muncă, a datelor privind repartizarea personalului pe funcţii, datelor privind persoanele Ón Óntreţinere, datelor privind starea de sănătate a personalului angajat, datelor privind starea de sănătate a persoanelor Ón Óntreţinere, Óntreţinerea nomenclatorului de funcţii, Óntreţinerea datelor privind structura organizatorică a unităţii

Modulul Salarii asigură:


  • Gestionarea pontajelor, a sporurilor, primelor şi altor drepturi salariale, reţinerilor salariale (rate, popriri etc.), a informaţiilor privind concediile (de odihnă, medicale etc.), informaţiilor privind tranşele de impozit lunare şi anuale, informaţiilor privind casele de asigurari sociale, informaţiilor privind cardul (daca drepturile salariale sunt virate pe card)

  • Liste avans, avans semnături, centralizator avans pe compartimente, liste concedii (de odihnă, medicale), liste fluturaşi, centralizator fluturaşi, semnaturi lichidare, liste centralizator pe grupe de muncă, pe tipuri de salariaţi, pe compartimente, lista retineri, lista centralizator obligatii societate, fişe fiscale (1/2, angajat/angajator/unitate fiscală), borderou: liste şi format electronic, raportări C.A.S., C.A.S.S. şi fond şomaj: liste şi format electronic

Data ultimei actualizari: 03/08/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL