ProMiFix: Mijloace fixe

Sursa: www.ps.ro


Aplicaţia asigură suportul pentru activitatea de gestiune a mijloacelor fixe ale instituţiei, īn conformitate cu actele normative aplicabile.

Aplicaţia permite:

 • gestionarea activelor necorporale, mijloacelor fixe, pe intreaga durata de functionare. In sistem vor fi īnregistrate achiziţiile de mijloace fixe, punere in functiune, transferuri, iesire din uz.

 • urmărirea mijlocului fix, de la intrarea in unitate, pānă la scoaterea din uz (casare) şi oferă posibilitatea cunoaşterii in fiecare moment a locatiei unde se afla, a valorii de inventar.

 • anulari/stornări de documente/operaţii

 • gestiunea codurilor de clasificare mijloace fixe

 • gestiunea locurilor de amplasare mijloace fixe (locatii)

 • generarea automata a notelor contabile, pentru a permite integrarea in sistemul de contabilitate.
Aplicaţia asigură culegerea datelor din documentele privind operaţiile de gestiune aferente mijloacelor fixe:
 • Factura de cumparare

 • Nota de intrare-receptie

 • Proces-verbal de punere īn funcţiune

 • bonuri de transfer

 • procese-verbale de casare

 • procese-verbale de constatare a plusurilor/minusurilor de inventar
Aplicaţia furnizează următoarele rapoarte specifice:
 • Centralizator mijloace fixe pe luna, Balanta mijloace fixe pe luna

 • Balanta analitica a mijloacelor fixe pe trimestre

 • Fisa mijlocului fix

 • Balante pe categorii, pe conturi si gestiuni, pe cod clasificare

 • Lista de inventariere

 • Situatia intrarilor de mijloace fixe pe o anumita perioada

Data ultimei actualizari: 03/08/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL