ProFin: Gestiune financiara

Sursa: www.ps.ro


Aplicaţia permite:

 • gestiunea datelor privind facturile şi plăţile clienţilor, generarea automată a operaţiilor necesare asupra contractelor existente şi generarea de situaţii analitice şi sintetice provenind din aceste date.

 • Evidenţa contractelor cu furnizori (cu date despre contract, obiectul contractului)

 • Evidenta plăţilor la contractele cu furnizori

 • Evidenţa contractelor de vânzare/închiriere

 • Generare automată a scadenţarului şi generare atomată a facturilor pe baza scadenţarului în prima zi lucrătoare a lunii.

 • Vizualizarea tuturor informaţiilor referitoare la un client incluzând:


  • Date generale (nume, persoane de contact, etc)

  • Contractele incluse cu datele aferente

  • Facturile emise

  • Plăţile efectuate

  • Operaţiile generate şi rezultatul acestora


 • Actualizarea informaţiilor referitoare la conturi, contracte, facturi şi plăti

 • Analiza plăţilor parţiale şi posibilitatea exceptării anumitor facturi din ciclul de generare a operaţiilor

 • Generarea jurnalelor de vanzare si de cumparare

 • Generarea decontului de TVA ( pe suport de hârtie şi în format electronic)
Aplicaţia realizează:
 • Registrul de casă

 • Registrul de bancă

 • Fişa furnizorului

 • Fişa debitorului

 • Balanţe analitice pe furnizori şi debitori

Data ultimei actualizari: 24/08/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL