ProCont: Contabilitate

Sursa: www.ps.ro


ProCont oferă suportul pentru automatizarea activităţii din domeniul evidenţei contabile a instituţiei şi a cunoaşterii, în acest fel, în orice moment şi cu maximă acurateţe, a situaţiei patrimoniului, mişcărilor patrimoniale, decontărilor cu terţii etc.

Gama de rapoarte oferită de componenta Contabilitate acoperă integral multimea situaţiilor şi raportărilor contabile impuse de actele normative (registrele de contabilitate, fişele conturilor, balanţele de verificare etc.), la care se adaugă situaţiile a căror utilitate a fost impusă de practică curentă (fişa furnizorului, fişa clientului etc.).

ProCont este bazat pe întreaga activitate a instituţiei reflectată în înregistrările cronologice din sistem. Culegerea sumei în valută şi a cursului pentru operaţiile în valută, asociată cu menţinerea istoricului cursurilor principalelor valute, asigură obţinerea de rapoarte în valută dorită. Puţine documente trebuie operate în cadrul acestui modul: planul de conturi, note contabile, reglări la amortizarea de mijloace fixe, reevaluari de stocuri sau mijloace fixe, diverşi coeficienţi proveniţi din legislaţie etc. Se oferă funcţii de întreţinere a planului de conturi general şi de dezvoltare a acestuia în analitic potrivit necesităţilor utilizatorului. ProCont dispune de cele mai multe rapoarte, unele dintre ele având un caracter strict contabil: fişa contului, jurnale, balanţe etc, altele reflectând situaţii despre furnizori, clenţi, stocuri, stocuri cu mişcare lentă, preţuri, rentabilităţi, realizări.

Procont permite printre altele culegerea notelor contabile, intreţinere plan contabil, generare fişa contului, generare balanţă contabilă analitică, generare balanţă contabilă sintetică, generare registrul jurnal, generare carte mare.

Data ultimei actualizari: 28/07/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL