ProGSL: Gestiunea spatiului locativ

Sursa: www.ps.ro


ProGSL este soluţia ProSoft++ pentru departamentul "Spaţiul Locativ" din cadrul primăriilor. Utilizatorul va lucra mai puţin, partea cea mai grea a muncii sale (realizarea listelor şi numărarea cererilor din diferite perioade de timp) fiind preluată de ProGSL.

Datele de intrare sunt :
- Solicitantul sau Reprezentantul Legal (informaţii despre naştere, domiciliul);
- Cererea (numărul, data, situaţia Ón care locuieşte, numărul de camere solicitate);
- Nomenclator de străzi;

Datele de ieşire sunt Ón general:
- Lista solicitanţilor şi cererilor (pentru diferite perioade de timp: ani, luni, zile etc.)
- Contorizarea cererilor (pentru diferite perioade de timp, diferite categorii de solicitanţi şi diferite tipuri de solicitări)
- Liste cu persoanele care numai indeplinesc condiţiile legale pentru obţinerea de locuinţă socială

Data ultimei actualizari: 24/08/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL