ProACom: Autorizatii comerciale

Sursa: www.ps.ro


Aplicaţia de gestiune a autorizaţiilor comerciale automatizează evidenţa autorizaţiilor şi avizelor comerciale şi a stadiilor acestora - propuse, respinse, eliberate, (ne)vizate, suspendate, anulate, expirate, modificate.

Ea permite colectarea datele relevante din dosarul lucrării, generarea automată a propunerii de autorizaţie/ aviz, modificarea/ Ómbogăţirea Ón timp a datelor colectate şi regăsirea după diverse criterii a autorizaţiilor/ avizelor prelucrate cu sau fără istoricul evoluţiei acestora.

Data ultimei actualizari: 24/08/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL