ALOP: Executie bugetara

Sursa: www.ps.ro


Aplicaţia oferă suport informatic activităţilor legate de gestionarea bugetului instituţiei, după cum urmează:


 • gestionarea bugetului aprobat;

 • gestionarea rectificărilor bugetare;

 • gestionarea deschiderilor de credite bugetare;

 • gestionarea execuţiei bugetare;

 • gestionarea angajamentelor bugetare şi legale.


Gestionarea bugetului aprobat
Aplicaţia informatică oferă suport pentru gestionarea bugetului aprobat al instituţiei, cu detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice: capitol, titlu de cheltuieli, subcapitol, articol, alineat.
Bugetul conţine valorile anuale şi valorile defalcate pe trimestre ale cheltuielilor bugetare.
Aplicaţia permite culegerea/editarea bugetului aprobat, vizualizarea sa pe ecran şi listarea la imprimantă.

Gestionarea rectificărilor bugetare
Aplicaţia oferă suport pentru gestionarea rectificărilor bugetului, īn condiţii similare cu gestionarea bugetului aprobat:

 • cu detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice: capitol, titlu de cheltuieli, subcapitol, articol, alineat;

 • cu defalcarea pe trimestre a valorilor anuale ale cheltuielilor bugetului rectificat.

Aplicaţia permite culegerea / editarea bugetului rectificat, vizualizarea sa pe ecran şi listarea la imprimantă.

Gestionarea deschiderilor de credite bugetare
Aplicaţia oferă suport pentru gestionarea deschiderilor de credite bugetare şi conexarea acestora cu situaţiile privind execuţia bugetară.
Pentru deschiderile bugetare sunt culese şi stocate īn aplicaţie informaţii privind dispoziţiile bugetare: număr, dată, capitol / subcapitol / titlu de cheltuieli, suma.
Aplicaţia permite editarea / vizualizarea / listarea informaţiilor privind deschiderile de credite bugetare.

Gestionarea execuţiei bugetare
Aplicaţia informatică permite obţinerea situaţiilor privind execuţia bugetară şi, īn acest scop, oferă suport pentru:

 • repartizarea cheltuielilor efective pe elemente ale clasificaţiei bugetare, pānă la nivel de articol şi alineat

 • obţinerea fişelor de operaţiuni bugetare

 • obţinerea rapoartelor privind execuţia bugetară la nivelul instituţiei


Gestionarea angajamentelor bugetare şi legale
Aplicaţia oferă suport pentru gestionarea angajamentelor legale īn conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Astfel, aplicaţia realizează:

 • evidenţa creditelor bugetare aprobate īn exerciţiul bugetar curent, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate";

 • evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare";

 • compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;

 • evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale";


Procedura de īnregistrare īn contabilitate a cheltuielilor bugetare oferă posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat īn exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la:
 • creditele bugetare disponibile;

 • angajamentele legale;

 • plăţile efectuate īn baza angajamentelor legale la un moment dat;

 • soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului;

 • datele necesare īntocmirii "Situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului", potrivit modelului prezentat īn anexa nr. 4 la normele metodologice, situaţie care este parte componentă din structura "Situaţiilor financiare" trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice.

Avānd īn vedere că valorile la care se referă creditele bugetare, angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale, acestea se evidenţiază īn contabilitate īn conturi īn afara bilanţului, utilizāndu-se metoda de īnregistrare īn partidă simplă; īnregistrările se fac īn debitul şi creditul unui singur cont, fără utilizarea de conturi corespondente.

Data ultimei actualizari: 24/08/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL