ProInv: Obiecte de inventar

Sursa: www.ps.ro


Aplicaţia asigură suportul pentru activitatea de gestiune a obiectelor de inventar Ón conformitate cu actele normative aplicabile.

Aplicaţia permite:

 • anulari/stornări de documente/operaţii

 • Óntreţinerea nomenclatoarelor de materiale, gestiuni etc.

 • generarea automata a notelor contabile, pentru a permite integrarea in sistemul de contabilitate.
Aplicaţia asigură culegerea datelor din documentele privind operaţiile de gestiune aferente obiectelor de inventar:
 • Factura de cumparare

 • Nota de intrare-receptie

 • Proces-verbal de punere Ón funcţiune

 • bonuri de transfer

 • bonuri de consum

 • procese-verbale de casare

 • procese-verbale de constatare a plusurilor/minusurilor de inventar
Aplicaţia furnizează următoarele rapoarte specifice:
 • Lista de inventariere

 • Fisa de cont analitic pentru evidenta obiectelor de inventar

 • Balanta obiecte de inventar

 • Lista iesirilor pe articole de cheltuieli

 • Miscari

 • Situatia stocurilor pe gestiuni

 • Situatia stocurilor pe conturi

 • Recapitulatia iesirilor pe conturi

 • Recapitulatia iesirilor pe gestiuni

 • Bonuri de consum

 • Fise de magazie

Data ultimei actualizari: 28/07/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL