ProTel: Call Center

Sursa: www.ps.ro


Sistemul telefonic interactiv integrat cu baza de date are următoarele caracteristici tehnice:

 • Permite interogarea bazei de date a primăriei la iniţiativa cetăţeanului printr-un grup de linii telefonice analogice grupate în grup hunting.

 • Sistemul permite extinderea numărului de linii telefonice deservite de la 2 până la 9 fără modificări aduse sistemului de baze de date, sistemului de operare, procesorului sau memoriei sistem faţă de momentul punerii în funcţiune.

 • Unitatea centrală a Sistemul telefonic interactiv integrat cu baza de date este conectată la baza de date a primăriei prin reţea locală ethernet 10/100 Mbps TCP/IP.

 • Permite notificarea telefonică a cetăţenilor la iniţiativa primăriei.

 • Configuraţia liniilor folosite pentru notificare – interogare poate fi configurată de utilizator.

 • Funcţionarea interfeţei telefonice a Sistemul telefonic interactiv integrat cu baza de date nu este afectată de disponibilitatea reţelei Intranet a primăriei.

 • Sistemul telefonic interactiv integrat cu baza de date produce un jurnal al activităţii în format CSV.

 • Fişierul jurnal al activităţii Sistemului telefonic interactiv integrat cu baza de date conţine obligatoriu câmpurile:

 • Numărul de telefon

 • Linia telefonică folosită

 • Răspunsul sistemului telefonic

 • Cererile cetăţeanului

 • Răspunsul bazei de date

 • Momentul de timp

 • Sistemul telefonic interactiv integrat cu baza de date utilizeză modemuri autorizate în reţeaua telefonică naţională.

 • Mesajele vocale produse de Sistemul telefonic interactiv integrat cu baza de date în cazul interogării bazei de date sunt:

 • Primăria .......... . Pentru limba Română tastaţi 1. Pentru Engleză tastaţi 2.

 • Introduceţi codul numeric personal sau codul de înregistrare fiscală.

 • Astăzi..... aveţi o obligaţie de plată în sumă de .... lei. Dacă doriţi defalcarea sumei tastaţi 3.

 • Vă mulţumim.

 • Rol ... Impozit pe clădire .... Impozit pe teren .... Impozit auto... etc.

 • Mesajele vocale produse de Sistemul telefonic interactiv integrat cu baza de date în cazul notificării cetăţenilor sunt:

 • Primăria ..............., pentru a asculta mesajul apăsaţi orce tastă.

 • Direcţia economică vă aduce la cunoştinţă faptul că obligaţia dumneavoastră restantă este în sumă de ..... Pentru informaţii suplimentare sunaţi la numărul de telefon ............................

Data ultimei actualizari: 06/08/2004
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL