RUSAL: Resurse Umane si Salarizare

Sursa: www.ps.ro


Caracteristici generale
RUSAL se bazează pe o arhitectură client-server, cu bază de date unică la nivel central şi clienţi on-line locali, la distanţă (distribuiţi geografic) sau īn mişcare. Caracterul integrat permite gestionarea interacţiunilor dintre domeniile resurselor umane şi salarizării, avānd la bază modelul proceselor informaţionale ale instituţiei. Structurile de date, culegerea datelor şi raportările efectuate sunt grefate pe modelul organizaţional concret (organigramă, stat de funcţii, stat de personal). Interfaţa cu utilizatorul este simplă şi intuitivă, configurabilă īn raport cu drepturile de utilizare ale fiecărui operator (drepturi la nivel de machetă sau chiar cāmp). Sistemul are facilităţi de import/export de date, este parametrizat şi permite asistenţa de la distanţă on-line (help desk).

Module / funcţiuni
Resurse umane - Modulul gestionează totalitatea datelor angajaţilor (funcţii de demnitate publică, funcţionari publici, personal contractual; funcţii de conducere şi execuţie) necesare īn activitatea de resurse umane: identitate, adresă, studii, calificări, cazier, istoric relaţii de muncă, contractare/suspendare/īncetare raporturi de muncă, mişcări de personal, acordare/modificare drepturi salariale ocazionale/permanente, definitivări/promovări/sancţiuni, evaluare la angajare, evaluare periodică, dosar profesional (formularele A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), cumul de funcţii, pensionari angajaţi, control medical periodic, planificare/efectuare concedii, concedii medicale, şcolarizări, deplasări īn ţară/străinătate, persoane īn īntreţinere etc. Pontajul, principala interfaţă īntre modulele Resurse Umane şi Salarii, este generat automat, pe baza informaţiilor primare privind utilizarea timpului de muncă culese īn modulul de Resurse Umane odată cu producerea evenimentelor de personal care necesită reflectare īn pontaj (concedii, concedii medicale etc.). Există posibilitatea preluării datelor privind prezenţa personalului din sistemele specializate de control al accesului.
Salarii - Modulul permite tratarea tuturor tipurilor de venituri salariale (salarii, indemnizaţii colaboratori, indemnizaţii consilieri etc.) şi calcularea automată a tuturor drepturilor salariale: salariu realizat, sporuri, adaosuri, prime, concedii, concedii medicale etc. Fac obiectul calculelor drepturile salariale lunare, plăţile īn cursul lunii, diferenţele pentru luni anterioare, regularizările de concedii, lichidările īn cursul lunii etc. Gestionează situaţii precum: asiguraţi la diverse case de asigurări de sănătate; reţineri de acelaşi tip, multiple pe persoană (cotizaţii, pensii alimentare, credite etc.); plata salariilor īn numerar şi īn oricāte conturi/carduri pe persoană etc. Modulul asigură conformitatea calculelor cu actele normative aplicabile. Generarea notelor contabile asigură interfaţa cu sistemul financiar-contabil.
Rapoarte - RUSAL are o gamă foarte bogată de rapoarte predefinite (pentru uz intern sau raportări externe (declaraţii, fişe fiscale, borderouri viramente reţineri etc. - format listabil şi electronic)). Rapoartele sunt definite īn spaţiu (aria vizată) şi timp (momentul sau intervalul). Pentru rapoarte ad-hoc, privind orice date din baza de date, RUSAL pune la dispoziţia utilizatorului un generator de rapoarte. Din multitudinea de rapoarte predefinite fac parte: statistici de personal, semnalizări evenimente de personal (schimbare treaptă de vechime etc.), state funcţii/personal, CIM-uri, foi colective de prezenţă, dosare profesionale, adeverinţe angajaţi etc. (Resurse Umane) şi state de plată salarii / de concedii / de concedii medicale / de plăţi īn cursul lunii, centralizatoare, fluturaşi, baze de calcul etc. (Salarii). Toate rapoartele pot fi exportate īn Word şi Excel. Administrare - Principale funcţiuni: gestionarea structurii funcţionale şi de personal a instituţiei (organigramă, state funcţii/personal); gestionarea utilizatorilor şi drepturilor asupra aplicaţiei; gestionarea parametrilor aplicaţiei (inclusiv grile de salarizare); īntreţinerea nomenclatoarelor; īntreţinerea calendarului (sărbători legale).

Avantajele utilizării RUSAL
Īntre avantajele utilizării RUSAL se pot menţiona: simplitatea interfeţei; automatizarea majorităţii proceselor informaţionale; disponibilitatea şi partajarea datelor (conform cu drepturile de utilizare); acurateţea datelor; integritatea datelor; confidenţialitatea datelor; "istoricitatea" datelor şi procedurilor automate (datele şi acţiunile din trecut sunt produse după regulile valabile la momentele respective din trecut); agregarea facilă şi imediată a datelor de raportare etc.

Proiecte majore
Primăriile Sect. 1, 2, 4, 6 Bucureşti, Primăria Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sect. 6, Direcţia de Taxe şi Impozite Sect. 4, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică ş.a.

Condiţii de implementare
Implementarea RUSAL presupune: analizarea aspectelor specifice ale instituţiei şi personalizarea soluţiei; import date; instalare; instruire; īntreţinere şi asistenţă post-garanţie. Furnizorul oferă garanţii contractuale privind confidenţialitatea datelor beneficiarului. Durata de implementare: 1-6 luni.

Data ultimei actualizari: 29/09/2005
Pentru mai multe detalii sunati la (021) 222.15.16

© ProSoft++ SRL