Prima pagină | English version | Contact
Profil | Referinţe | Parteneri | Certificări | Diplome | Reseller autorizat | Presa | Contact
Sisteme integrate | Administraţie publică | Securizarea informaţiilor | Securizare reţele | Remote control | Software educaţional |
Service hardware și software | Instalări harware | Consultanță | Training personalizat | Instalare rețele | Import de date |
Categorii | Producători
Manuale de utilizare | Documentaţie smart card | Cărţi de specialitate
Impero | Tell Me More | Pano Logic | NetOp Vision si VisionPro
ProTAXE - Solutie completa pentru managementul taxelor si impozitelor

ProAprov: AprovizionareDescriere generală

Activităţile din sfera comercială a întreprinderii asigură interfaţa acesteia cu mediul economic, atât în ceea ce priveşte intrările (funcţia de aprovizionare), cât şi în ceea ce priveşte ieşirile (funcţia de desfacere).
ProAprov oferă suportul informatic pentru activitatea de aprovizionare din cadrul departamentului comercial al întreprinderii.
ProAprov gestionează toate documentele legate de achiziţii (facturi, avize de însoţire a mărfii, declaraţii vamale de import şi alte documente similare), intreţine nomenclatoarele specifice domeniului (furnizori, materiale etc.) şi oferă o gamă largă de rapoarte privind situaţia aprovizionarilor şi a relaţiilor cu furnizorii.

Problematică şi soluţii
Documentele de achiziţie pot avea sau nu la bază comenzi de aprovizionare sau alte documente anterioare de la furnizori care au fost deja incluse în sistem. În cazul afirmativ, operarea este înlesnită de funcţia automată de calcul pe baza informaţiilor din documentele anterioare. Forma obţinută poate fi editată, dacă este necesar, pentru a fi adusă la forma documentului curent.
Planul de aprovizionare valabil pentru perioada curentă poate fi acoperit cu comenzi de aprovizionare. Acestea se pot obţine automat prin diferenţa dintre plan şi comenzi deja operate în baza aceluiaţi plan.
Comenzile extrase automat din plan pot fi editate şi personalizate pe furnizori.
Pe baza comenzilor şi a achiziţiilor anterioare se pot stabili furnizori din selecţii restrictive corespunzatoare pe nomenclator si preţuri.
Nomenclatorul de furnizori este o parte din cel de parteneri, unde sunt incluse toate societăţile pentru care se presupun relaţii financiare, de aprovizionare, desfacere, producţie.
Întreţinerea acestui nomenclator este asigurată prin modulul Parteneri.
Răspunderea pentru calitatea informaţiilor legate de terţi este în zona departamentelor aprovizionare, desfacere, financiar.

Funcţiuni
ProAprov include funcţii de întreţinere a nomenclatoarelor, funcţii de culegere datelor din documentele de achiziţie, funcţii de anulare/stornare a documentelor/operaţiilor, funcţii de gestionare a numerelor de înseriere a documentelor emise, funcţii de raportare s.a.

Intreţinerea nomenclatoarelor de furnizori, materiale, gestiuni
culegerea documentelor de achiziţie (facturi furnizori interni/externi, declaraţii vamale de import (DVI), note de intrare-receptie (NIR)) etc.
Factură furnizor intern
Factură furnizor extern
Declaraţie vamală de import (DVI)
Notă de intrare-recepţie (NIR)
generare registru de cumpărări
gestionare a numerelor de înseriere a documentelor emise
anulări/stornări de documente/operaţii
raport privind situaţia stocurilor pe gestiuni
raport privind situaţia stocurilor pe conturi
fişă de magazie
raport privind situaţia intrărilor de valori materiale pe gestiuni
raport privind situaţia intrărilor de valori materiale pe conturi
balanţe pe furnizori
centralizator NIR-uri

 
Tipareste aceasta pagina


  Din aceeași categorie:
  ERP
  Contabilitate
  Personal si salarizare
  Mijloace fixe
  Stocuri de materiale
  Obiecte de inventar
  Gestiune financiara
  Aprovizionare
  Help Desk

Harta site | Termeni si conditii | Contact | ©2004 Prosoft ++