Prima pagină | English version | Contact
Profil | Referinţe | Parteneri | Certificări | Diplome | Reseller autorizat | Presa | Contact
Sisteme integrate | Administraţie publică | Securizarea informaţiilor | Securizare reţele | Remote control | Software educaţional |
Service hardware și software | Instalări harware | Consultanță | Training personalizat | Instalare rețele | Import de date |
Categorii | Producători
Manuale de utilizare | Documentaţie smart card | Cărţi de specialitate
Impero | Tell Me More | Pano Logic | NetOp Vision si VisionPro
ProTAXE - Solutie completa pentru managementul taxelor si impozitelor

ProTAXI: Taxe si impozite • Gestiunea bugetului local de venituri provenit din taxe si impozite

 • Calculul obligaţiilor financiare ce revin unui contribuabil în funcţie de categoria de bun, cantitate şi în conformitate cu actele normative in vigoare

 • Evidenţa şi urmărirea unitară a situaţiei fiscale a unui contribuabil

 • Analiza operativă a situaţiei încasărilor pe tipuri

 • Analize statistice, de sinteză privind situaţia obligatiilor fiscale a contribuabililor

 • Implementarea unor funcţii specifice unor nivele ierarhice: direcţie (serviciu) impozite şi taxe locale, conducere primărie

 • Gestionarea datelor de identificare a contribuabililor persoane fizice si juridice şi întretinerea modificării acestora.

 • Gestionarea rolurilor pentru contribuabili; crearea, respectiv alimentarea rolului se face prin declaraţiile fiscale.

 • Calculul impozitului aferent fiecărei categorii de bunuri pe baza elementelor descriptive şi a legislaţiei în vigoare în care sunt prevazute termenele scadente, bonificaţiile acordate, majorările şi penalităţile pentru întarzieri şi tarife unitare pentru construcţii provizorii.

 • Preluarea înlesnirilor de plată: scutiri pe o anumită perioadă, reeşalonări ocazionale.

 • Preluare restituiri, compensări.

 • Editarea proceselor verbale, la luarea în evidenţele fiscale, cu evidenţierea obligaţiilor fiscale pe tipuri de debite.

 • Editarea înştiinţărilor la începutul anului sau pe parcursul acestuia, precum şi a somaţiilor, pe unul sau mai multe criterii de selecţie.

 • Asistarea efectuării plăţii prin alegerea tranşelor de plată de către contribuabil, în funcţie de suma disponibilă şi în ordinea stabilită de legislaţia în vigoare.

 • Editarea chitanţei de plată cu acordarea automată a numarului şi actualizarea în bază după efectuarea plăţii.

 • Inregistrarea plăţilor efectuate cu ordine de plată sau alte tipuri.

 • Editarea de înscrisuri solicitate de contribuabil - Proces verbal de înscriere în evidenţele fiscale, Certificat fiscal

 • Elaborarea situaţiei fiscale a unui contribuabil (extras de rol) cu specificarea debitelor pe tipuri (curent, majorări, penalităţi, rămăşiţe, majorări rămăşiţe, penalităţi rămăşiţe) şi pe termene scadente precum şi a plăţilor efectuate, cu tipul, numărul şi data documentului de plată.

 • Editarea unor liste cum ar fi: borderouri de încasări, recapitulaţii ale încasărilor pe tipuri de impozit şi coduri debitoare, matricole clădiri, terenuri şi mijloace de transport.

 • Elaborarea rapoartelor ca bază de analiză pentru factorii de conducere: Contribuabili cu plata integrală, Lista suprasolviri, Contribuabili scutiţi, Lista nominală rămăşiţe, Centralizator rămăşiţe, Lista nominală solduri, Centralizator solduri, Registru partizi

 
Tipareste aceasta pagina


  Din aceeași categorie:
  ALOP
  Resurse Umane si Salarizare
  Taxe si impozite
  Plata electronica
  Registru Agricol
  Taxe domeniul public
  Contabilitate bugetara
  Executie bugetara
  Arhiva electronica
  Circulatia documentelor
  Ajutoare sociale
  Gestiunea spatiului locativ
  Autorizatii comerciale
  Infochiosc
  Ajutoare de incalzire
  Call Center  Referințe:
  Primăria Târgu Jiu
  Primaria Aninoasa
  Primaria Lupeni
  Primaria Otopeni
  Primaria Petrila
  Primaria Petrosani
  Primaria Vulcan
  Primaria Caracal
  Primaria Craiova
  Primaria Gaiseni
  Primaria Sector 4
  Primaria Strehaia
  Primaria Bumbesti-Jiu
  Primaria Sector 6
  Primaria Ciuperceni
  Primaria Iaşi
  Primaria Corabia
  Primaria Fetesti
  Primaria Campineanca
  Primaria Berbesti - Valcea
  Primaria Rusanesti-Olt
  Primaria Dragasani

Harta site | Termeni si conditii | Contact | ©2004 Prosoft ++