Prima pagină | English version | Contact
Profil | Referinţe | Parteneri | Certificări | Diplome | Reseller autorizat | Presa | Contact
Sisteme integrate | Administraţie publică | Securizarea informaţiilor | Securizare reţele | Remote control | Software educaţional |
Service hardware și software | Instalări harware | Consultanță | Training personalizat | Instalare rețele | Import de date |
Categorii | Producători
Manuale de utilizare | Documentaţie smart card | Cărţi de specialitate
Impero | Tell Me More | Pano Logic | NetOp Vision si VisionPro
ProTAXE - Solutie completa pentru managementul taxelor si impozitelor

ALOP: Executie bugetaraAplicaţia oferă suport informatic activităţilor legate de gestionarea bugetului instituţiei, după cum urmează:


 • gestionarea bugetului aprobat;

 • gestionarea rectificărilor bugetare;

 • gestionarea deschiderilor de credite bugetare;

 • gestionarea execuţiei bugetare;

 • gestionarea angajamentelor bugetare şi legale.


Gestionarea bugetului aprobat
Aplicaţia informatică oferă suport pentru gestionarea bugetului aprobat al instituţiei, cu detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice: capitol, titlu de cheltuieli, subcapitol, articol, alineat.
Bugetul conţine valorile anuale şi valorile defalcate pe trimestre ale cheltuielilor bugetare.
Aplicaţia permite culegerea/editarea bugetului aprobat, vizualizarea sa pe ecran şi listarea la imprimantă.

Gestionarea rectificărilor bugetare
Aplicaţia oferă suport pentru gestionarea rectificărilor bugetului, în condiţii similare cu gestionarea bugetului aprobat:

 • cu detalierea cheltuielilor pe structura clasificaţiei indicatorilor privind finanţele publice: capitol, titlu de cheltuieli, subcapitol, articol, alineat;

 • cu defalcarea pe trimestre a valorilor anuale ale cheltuielilor bugetului rectificat.

Aplicaţia permite culegerea / editarea bugetului rectificat, vizualizarea sa pe ecran şi listarea la imprimantă.

Gestionarea deschiderilor de credite bugetare
Aplicaţia oferă suport pentru gestionarea deschiderilor de credite bugetare şi conexarea acestora cu situaţiile privind execuţia bugetară.
Pentru deschiderile bugetare sunt culese şi stocate în aplicaţie informaţii privind dispoziţiile bugetare: număr, dată, capitol / subcapitol / titlu de cheltuieli, suma.
Aplicaţia permite editarea / vizualizarea / listarea informaţiilor privind deschiderile de credite bugetare.

Gestionarea execuţiei bugetare
Aplicaţia informatică permite obţinerea situaţiilor privind execuţia bugetară şi, în acest scop, oferă suport pentru:

 • repartizarea cheltuielilor efective pe elemente ale clasificaţiei bugetare, până la nivel de articol şi alineat

 • obţinerea fişelor de operaţiuni bugetare

 • obţinerea rapoartelor privind execuţia bugetară la nivelul instituţiei


Gestionarea angajamentelor bugetare şi legale
Aplicaţia oferă suport pentru gestionarea angajamentelor legale în conformitate cu Ordinul Ministrului Finanţelor Publice nr. 1792/2002 pentru aprobarea Normelor metodologice privind angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor instituţiilor publice, precum şi organizarea, evidenţa şi raportarea angajamentelor bugetare şi legale.
Astfel, aplicaţia realizează:

 • evidenţa creditelor bugetare aprobate în exerciţiul bugetar curent, precum şi a modificărilor intervenite pe parcursul exerciţiului bugetar curent cu ajutorul contului 940 "Credite bugetare aprobate";

 • evidenţa angajamentelor bugetare cu ajutorul contului 950 "Angajamente bugetare";

 • compararea datelor din conturile 940 "Credite bugetare aprobate" şi 950 "Angajamente bugetare" şi determinarea creditelor bugetare disponibile care pot fi angajate;

 • evidenţa angajamentelor legale cu ajutorul contului 960 "Angajamente legale";


Procedura de înregistrare în contabilitate a cheltuielilor bugetare oferă posibilitatea de a asigura pentru fiecare subdiviziune a bugetului aprobat în exerciţiul bugetar curent informaţii cu privire la:
 • creditele bugetare disponibile;

 • angajamentele legale;

 • plăţile efectuate în baza angajamentelor legale la un moment dat;

 • soldul angajamentelor legale care mai trebuie plătite la finele anului;

 • datele necesare întocmirii "Situaţiei privind execuţia cheltuielilor bugetare angajate la finele trimestrului", potrivit modelului prezentat în anexa nr. 4 la normele metodologice, situaţie care este parte componentă din structura "Situaţiilor financiare" trimestriale şi anuale ale instituţiilor publice.

Având în vedere că valorile la care se referă creditele bugetare, angajamentele bugetare şi legale nu constituie elemente patrimoniale, acestea se evidenţiază în contabilitate în conturi în afara bilanţului, utilizându-se metoda de înregistrare în partidă simplă; înregistrările se fac în debitul şi creditul unui singur cont, fără utilizarea de conturi corespondente.

 
Tipareste aceasta pagina


  Din aceeași categorie:
  ALOP
  Resurse Umane si Salarizare
  Taxe si impozite
  Plata electronica
  Registru Agricol
  Taxe domeniul public
  Contabilitate bugetara
  Executie bugetara
  Arhiva electronica
  Circulatia documentelor
  Ajutoare sociale
  Gestiunea spatiului locativ
  Autorizatii comerciale
  Infochiosc
  Ajutoare de incalzire
  Call Center  Referințe:
  ADP Sect 1
  Primaria Iaşi
  SPAS Sect. 6
  Primaria Sector 6
  Primaria Sector 4
  DITL Sect. 4
  Circul Globus
  Primaria Sector 3
  Politia Comunitara Sector 3
  Institutul National de Magistratura
  Consiliul Superior al Magistraturii
  Primaria Corabia
  Spitalul Sf Ioan

Harta site | Termeni si conditii | Contact | ©2004 Prosoft ++