Prima pagină | English version | Contact
Profil | Referinţe | Parteneri | Certificări | Diplome | Reseller autorizat | Presa | Contact
Sisteme integrate | Administraţie publică | Securizarea informaţiilor | Securizare reţele | Remote control | Software educaţional |
Service hardware și software | Instalări harware | Consultanță | Training personalizat | Instalare rețele | Import de date |
Categorii | Producători
Manuale de utilizare | Documentaţie smart card | Cărţi de specialitate
Impero | Tell Me More | Pano Logic | NetOp Vision si VisionPro
ProTAXE - Solutie completa pentru managementul taxelor si impozitelor

RUSAL: Resurse Umane si SalarizareCaracteristici generale
RUSAL se bazează pe o arhitectură client-server, cu bază de date unică la nivel central şi clienţi on-line locali, la distanţă (distribuiţi geografic) sau în mişcare. Caracterul integrat permite gestionarea interacţiunilor dintre domeniile resurselor umane şi salarizării, având la bază modelul proceselor informaţionale ale instituţiei. Structurile de date, culegerea datelor şi raportările efectuate sunt grefate pe modelul organizaţional concret (organigramă, stat de funcţii, stat de personal). Interfaţa cu utilizatorul este simplă şi intuitivă, configurabilă în raport cu drepturile de utilizare ale fiecărui operator (drepturi la nivel de machetă sau chiar câmp). Sistemul are facilităţi de import/export de date, este parametrizat şi permite asistenţa de la distanţă on-line (help desk).

Module / funcţiuni
Resurse umane - Modulul gestionează totalitatea datelor angajaţilor (funcţii de demnitate publică, funcţionari publici, personal contractual; funcţii de conducere şi execuţie) necesare în activitatea de resurse umane: identitate, adresă, studii, calificări, cazier, istoric relaţii de muncă, contractare/suspendare/încetare raporturi de muncă, mişcări de personal, acordare/modificare drepturi salariale ocazionale/permanente, definitivări/promovări/sancţiuni, evaluare la angajare, evaluare periodică, dosar profesional (formularele A, B, C, D, E, F, G, H, I, J), cumul de funcţii, pensionari angajaţi, control medical periodic, planificare/efectuare concedii, concedii medicale, şcolarizări, deplasări în ţară/străinătate, persoane în întreţinere etc. Pontajul, principala interfaţă între modulele Resurse Umane şi Salarii, este generat automat, pe baza informaţiilor primare privind utilizarea timpului de muncă culese în modulul de Resurse Umane odată cu producerea evenimentelor de personal care necesită reflectare în pontaj (concedii, concedii medicale etc.). Există posibilitatea preluării datelor privind prezenţa personalului din sistemele specializate de control al accesului.
Salarii - Modulul permite tratarea tuturor tipurilor de venituri salariale (salarii, indemnizaţii colaboratori, indemnizaţii consilieri etc.) şi calcularea automată a tuturor drepturilor salariale: salariu realizat, sporuri, adaosuri, prime, concedii, concedii medicale etc. Fac obiectul calculelor drepturile salariale lunare, plăţile în cursul lunii, diferenţele pentru luni anterioare, regularizările de concedii, lichidările în cursul lunii etc. Gestionează situaţii precum: asiguraţi la diverse case de asigurări de sănătate; reţineri de acelaşi tip, multiple pe persoană (cotizaţii, pensii alimentare, credite etc.); plata salariilor în numerar şi în oricâte conturi/carduri pe persoană etc. Modulul asigură conformitatea calculelor cu actele normative aplicabile. Generarea notelor contabile asigură interfaţa cu sistemul financiar-contabil.
Rapoarte - RUSAL are o gamă foarte bogată de rapoarte predefinite (pentru uz intern sau raportări externe (declaraţii, fişe fiscale, borderouri viramente reţineri etc. - format listabil şi electronic)). Rapoartele sunt definite în spaţiu (aria vizată) şi timp (momentul sau intervalul). Pentru rapoarte ad-hoc, privind orice date din baza de date, RUSAL pune la dispoziţia utilizatorului un generator de rapoarte. Din multitudinea de rapoarte predefinite fac parte: statistici de personal, semnalizări evenimente de personal (schimbare treaptă de vechime etc.), state funcţii/personal, CIM-uri, foi colective de prezenţă, dosare profesionale, adeverinţe angajaţi etc. (Resurse Umane) şi state de plată salarii / de concedii / de concedii medicale / de plăţi în cursul lunii, centralizatoare, fluturaşi, baze de calcul etc. (Salarii). Toate rapoartele pot fi exportate în Word şi Excel. Administrare - Principale funcţiuni: gestionarea structurii funcţionale şi de personal a instituţiei (organigramă, state funcţii/personal); gestionarea utilizatorilor şi drepturilor asupra aplicaţiei; gestionarea parametrilor aplicaţiei (inclusiv grile de salarizare); întreţinerea nomenclatoarelor; întreţinerea calendarului (sărbători legale).

Avantajele utilizării RUSAL
Între avantajele utilizării RUSAL se pot menţiona: simplitatea interfeţei; automatizarea majorităţii proceselor informaţionale; disponibilitatea şi partajarea datelor (conform cu drepturile de utilizare); acurateţea datelor; integritatea datelor; confidenţialitatea datelor; "istoricitatea" datelor şi procedurilor automate (datele şi acţiunile din trecut sunt produse după regulile valabile la momentele respective din trecut); agregarea facilă şi imediată a datelor de raportare etc.

Proiecte majore
Primăriile Sect. 1, 2, 4, 6 Bucureşti, Primăria Iaşi, Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Sect. 6, Direcţia de Taxe şi Impozite Sect. 4, Autoritatea Naţională pentru Cercetare Ştiinţifică ş.a.

Condiţii de implementare
Implementarea RUSAL presupune: analizarea aspectelor specifice ale instituţiei şi personalizarea soluţiei; import date; instalare; instruire; întreţinere şi asistenţă post-garanţie. Furnizorul oferă garanţii contractuale privind confidenţialitatea datelor beneficiarului. Durata de implementare: 1-6 luni.

 
Tipareste aceasta pagina


  Din aceeași categorie:
  ALOP
  Resurse Umane si Salarizare
  Taxe si impozite
  Plata electronica
  Registru Agricol
  Taxe domeniul public
  Contabilitate bugetara
  Executie bugetara
  Arhiva electronica
  Circulatia documentelor
  Ajutoare sociale
  Gestiunea spatiului locativ
  Autorizatii comerciale
  Infochiosc
  Ajutoare de incalzire
  Call Center  Referințe:
  Primaria Sector 6
  SPAS Sect. 6
  Primaria Iaşi
  CNA
  DNA
  C. J. Vâlcea
  ICMET
  Radet Constanta
  Ministerul Justitiei-DR
  Teatru Metropolis
  Primaria Timisoara
  Primăria Târgu Jiu

Harta site | Termeni si conditii | Contact | ©2004 Prosoft ++