Prima pagină | English version | Contact
Profil | Referinţe | Parteneri | Certificări | Diplome | Reseller autorizat | Presa | Contact
Sisteme integrate | Administraţie publică | Securizarea informaţiilor | Securizare reţele | Remote control | Software educaţional |
Service hardware și software | Instalări harware | Consultanță | Training personalizat | Instalare rețele | Import de date |
Categorii | Producători
Manuale de utilizare | Documentaţie smart card | Cărţi de specialitate
Impero | Tell Me More | Pano Logic | NetOp Vision si VisionPro
ProTAXE - Solutie completa pentru managementul taxelor si impozitelor

ProCOMM: Protectia comunicaţieiProCOMM este primul sistem de comunicaţie între sisteme informatice inter-instituţii care foloseşte semnătura digitală calificată în conformitate cu prevederile legii semnăturii electronice din România (legea 455/2001) pentru a asigura autentificarea şi verificarea integrităţii informaţiilor electronice transferate între instituţii, asigurându-se astfel eficientizarea comunicaţiei inter-instituţii şi minimizarea transferului de documente bazate pe hârtie. Sistemul poate fi utilizat ca modul de comunicaţie distinct sau poate fi integrat cu sistemele informatice existente la nivelul instituţiilor respective (comunicarea între ProCOMM şi sistemele informatice respective realizându-se prin intermediul standardului XML).
Noutatea sistemului constă în faptul că permite comunicare directă între sistemele informatice ale instituţiilor care au instalat modulul ProCOMM şi transfer de informaţii electronice semnate digital direct între acestea.

ProCOMM reprezintă un modul de comunicaţie securizată direct între sistemele informatice ale instituţiilor partenere de comunicaţie. Securizarea documentelor se realizează prin utilizare semnătură digitală calificată în conformitate cu legea semnăturii digitale din România, asigurându-se astfel condiţiile dematerializarea documentelor transferate între instituţii.

ProCOMM vizează următoare aspecte:

  • Integrare cu sisteme informatice existente

  • Modul protecţie comunicaţie

  • Modul comunicaţie
Pentru a putea transfera informaţii electronice între sisteme informatice, sistemul utilizează XML ca format standard de transfer, putându-se transfera atât date independente cât şi fişiere complete. În acest mod este posibilă preluarea automată a datelor din sistemul informatic sursă şi distribuirea automată a datelor în sistemul destinaţie. Astfel, modulul de integrare cu sistemele informatice existente poate fi customizat pentru generare de documente XML personalizate cu informaţii specifice fiecărei instituţii. Integrarea cu sistemele informatice existente se realizează prin intermediul modulelor de preprocesare (preluare informaţii electronice din sistemul informatic sursă şi generare documente XML compatibil cu ProCOMM) şi post-procesare (extragere informaţii electronice din documente XML ProCOMM şi integrare în sistemul informatic destinaţie) module dezvoltate sub forma de COM care se customizează pentru fiecare implementare a ProCOMM cu informaţii specifice implementării respective.

Protecţia comunicaţiei este realizată odată prin modulul de protecţie oferit de ProCOMM dar şi prin intermediul legăturii tip VPN realizată între instituţiile partenere (prin VPN asigurându-se un canal de comunicare securizat şi criptat pentru transferul informaţiilor semnate digital). Modulul de protecţie comunicaţie ProCOMM este responsabil de semnarea digitală (în format PKCS #7 - format precizat de legea semnăturii electronice din România) a documentelor pe bază de certificate digitale calificate. De asemenea, modul de protecţie oferă funcţii de verificare atât a semnăturii digitale cât şi funcţii de verificare a certificatelor calificate utilizate pentru semnătură (împreună cu tot lanţul de certificate de care acestea aparţin) verificare care se referă la validitatea d.p.d.v al expirării şi a ne-revocării acestor certificate. De asemenea, modul permite salvarea pe disc a formatului PKCS #7 pentru ca semnătura digitală să poată fi validată şi cu instrumente externe furnizate de autoritatea de certificare calificată (în conformitate cu normele de aplicare ale legii semnăturii electronice).

Comunicaţia între instituţii se realizează prin transfer de documente semnate digital între baze de date componente ale modului de comunicaţiei ProCOMM (sincronizare baze de date ProCOMM aflate la cele două instituţii) printr-o intermediul legăturii de tip VPN. Comunicaţia are loc prin transfer de pachete de comunicaţiei (mulţime de documente XML în format PKCS#7 integrate sub format XML). La cererea beneficiarilor există posibilitatea de semnare digitală pachet documente pentru validarea întregului conţinut de documente. Modulul de comunicaţie este responsabil de informarea operatorilor cu privire la starea comunicaţiei (a transferului de pachete: stare pachet ne-transmis, ne-sincronizat, sincronizat, acceptat sau refuzat). Un aspect important al modulului de comunicaţie este faptul că, destinatarul unui pachet de comunicaţie poate refuza pachetul printr-un mesaj de refuz (în format XML semnat digital) precizându-se motivul refuzului, caz în care emitentul pachetului revine cu un pachet corectat.

ProCOMM poate fi utilizat în orice situaţie care presupune schimb de informaţii electronice între instituţii de orice fel, în special instituţii publice în relaţia cu alte instituţii (exemplu de utilizare: transfer de informaţii electronice între primării şi ONRC în cadrul procesului de autorizare a persoanelor fizice şi asociaţiilor familiale care desfăşoară activităţi independente cf. legea 300/2004 etc.).

 
Tipareste aceasta pagina


  Din aceeași categorie:
  Securizare informaţii
  Protectia comunicaţiei
  Mijloace biometrice
  Cititoare/ Inscriptoare
  Smart carduri

Harta site | Termeni si conditii | Contact | ©2004 Prosoft ++