S A P I E R I

SISTEM BAZAT PE SMART-CARD ŞI CERTIFICATE DIGITALE PENTRU AUTENTIFICAREA ŞI PROTECŢIA INFORMAŢIILOR ELECTRONICE ÎN FORMAT XML TRANSFERATE ÎNTRE SISTEME INFORMATICE INTER-ORGANIZAŢII PRIN REŢELE INFORMATICE


SCURTĂ PREZENTARE

           
  • SAPIERI este rezultatul activităţii de cercetare desfăşurate de către S.C.PROSOFT++ SRL în cadrul programului naţional de cercetare (subprogramul SECURITATE – ASR –2006)
  • Obiectivul cercetării : Dezvoltarea de metode, tehnici, şi sisteme pentru protecţia infrastructurilor în reţele electronice de comunicaţii (comerţ electronic, bancare , administraţie publică etc.)
  • Soluţia SAPIERI dă posibilitatea extinderii aplicării Legii nr. 455 /2001 privind semnătura electronică prin care se reglementează condiţiile pentru autentificarea informaţiilor tranzitate pe cale electronică.
  • SAPIERI pune la dispoziţia utilizatorilor un instrument eficace pentru asigurarea autentificării documentelor electronice în condiţiile prevăzute de lege precum şi importante funcţiuni asociate acestei forme de comunicare.
    Contact:
S.C.PROSOFT++ S.R.L.
 office@ps.ro

Director general Gheorghe Răuţ Telefon:0744637148

Şef departament Boboc Ştefan       Telefon:0745017706